right-image

«Всеукраїнська Аграрна Рада» Громадська спілка

Найдієвіша аграрна спільнота України

Професійний захист агровиробників щодня

1200
агропідприємств
3,5+ млн
гектарів землі
10 років
успішного
досвіду
100+
розроблених
законопроєктів
та ініціатив
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дата набрання чинності: 8 грудня 2021 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця Політика Конфіденційності – сукупність правил, якими регламентується збір, обробка, використання і захист персональних даних, що можуть бути запитані/отримані при використанні веб-сайтом https://uacouncil.org (надалі – Сайт).

1.2. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну або юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.3. Ми з великою повагою ставимося до конфіденційної (персональної) інформації будь-яких осіб, які використовують інформацію, розміщену на Сайті, користувачів, тому прагнемо захищати конфіденційність персональних даних.

1.4. Заповнюючи дані реєстраційної форми та проставляючи відмітку про ознайомлення з даною Політикою конфіденційності (далі – Політика), Ви надаєте згоду на обробку Ваших персональних даних з метою забезпечення рольового доступу, підготовки статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань професійного навчання.

1.5. Перед використанням Сайту уважно ознайомтесь з Вашими правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», даною Політикою, а також висловіть свою повну згоду з її умовами.

1.6. Погоджуючись із використанням файлів-cookie при першому відвіданні нашого Сайту, відповідно до положень цієї Політики, ви надаєте нам дозвіл на використання файлів-cookie при кожному вашому наступному візиті.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Веб-сайт (надалі – Сайт) – інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який розміщений за адресою https://uacouncil.org та містить текстову, графічну та іншу інформацію, яка сприймається як єдине ціле, та підтримується комплексом системних програмних засобів «Власник Сайту» (надалі – Власник та/або Адміністрація Сайту) – Громадська спілка «ВСЕУКРАЇНСЬКА АГРАРНА РАДА», який є володільцем та розпорядником персональних даних Користувачів Сайту.

2.2. Користувач – будь-яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Сайту та досягла віку, допустимого для акцепту Угоди користувача розміщеної на Сайті та цієї Політики.

2.3. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

3. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. При використанні Користувачем Сайту Власником/Адміністрацією здійснюється збір і обробка даних Користувача, а саме: даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм (інформація, яку Користувач ввів під час використання сервісів), так і в процесі користування сайтом: файли cookie; Iр-адреси (унікальний ідентифікатор, який використовується певними електронними пристроями для ідентифікації та обміну даними один з одним в мережі Інтернет); параметри і налаштування інтернет-браузерів (User-agent).

3.2. До такої інформації можуть відноситися:
3.2.1. Інформація про адресу електронної пошти, яку Користувач використав для реєстрації на Сайті;
3.2.2. Інформація, яка зазначилася Користувачем на Сайті, зокрема, але не виключно: ім’я, зображення у вашому профілі, стать, дата народження, сімейний статус, хобі та інтереси, освіта та місце роботи.
3.2.3. Інформація, яка генерується при використанні Сайту, включаючи інформацію про час, частоту та умови його використання;
3.2.4. Інформація стосовно будь-яких покупок Користувача, використаних сервісів або транзакцій, які ви провели через наш Сайт, включаючи ім’я, адресу, номер телефону, адресу електронної поштової скриньки та інформацію про кредитну карту;
3.2.5. Інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Користувач надсилав нам електронною поштою або через наш Сайт, включаючи зміст повідомлення та мета дані;
3.2.6. Будь-яка інша персональна інформація, яку Користувач надіслав нам.
3.2.7. Перед тим, як розкрити для нас персональну інформацію третьої особи, Користувач має отримати згоду цієї особи як на розкриття, так і на обробку цієї інформації у відповідності до даних правил.
3.2.8. Перед тим, як розкрити для нас персональну інформацію третьої особи, Користувач має отримати згоду цієї особи як на розкриття, так і на обробку цієї інформації у відповідності до даних правил.
3.3. Ми збираємо виключно ті персональні дані, які користувачі добровільно надали.
3.4. Згідно із нормами Закону України «Про захист персональних даних» Власник/Адміністрація Сайту не веде збір інформації, для якої встановлені особливі вимоги. Ми ведемо збір інформації за статистикою відвідування Сайту, яка може мати такий зміст: трафік, браузер Користувача, дата і час, а також час, який користувач провів на Сайті.
3.5. Звертаємо Вашу увагу, що Власник/Адміністрація Сайту збирає мінімальний обсяг інформації, необхідний виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних.
3.6. Власник/Адміністрація Сайту не здійснює обробку персональних даних Користувача, які становлять особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, перелік яких передбачений, в тому числі але не виключно, Законом України «Про захист персональних даних», Порядком повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, про структурний підрозділ або відповідальну особу, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, а також оприлюднення вказаної інформації.
3.7. На Сайті можна підписатися на безкоштовну розсилку новин. При підписці на розсилку новин нам передаються такі дані, як ім’я та адреса електронної пошти.
3.8. При підписці на розсилку новин зберігається IP-адреса, дата і час реєстрації. Збір цих даних необхідний для того, щоб відстежити згодом можливі факти зловживання електронною поштою підписника.

3.9. Персональні дані, зібрані під час реєстрації для розсилки новин, використовуються для:
3.9.1. відправки нашої розсилки;
3.9.2. інформування про зміни послуги розсилки;
3.9.3. технічних змін послуги розсилки.
3.10. Ми не передаємо третім особам персональні дані, отримані за допомогою послуги розсилки. Користувачі послуги розсилки можуть в будь-який час відмовитися від отримання повідомлень.

3.11. Власник/Адміністрація Сайту не збирає інформацію, щодо обробки якої законодавством встановлені певні вимоги, наприклад, інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках або засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

4. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Реєстрація на Веб-сайті та/або проставлення Користувачем позначці у відповідній електронній формі та/або направлення ним повідомлення Власнику Сайту/ Адміністрація Сайту, заповнення запропонованих форм тощо свідчить:
4.1.1. що Користувач добровільно надав Власнику/Адміністрації Сайту свої персональні дані, а Власник/Адміністрації Сайту правомірно отримали ці дані та може обробляти їх на законних підставах;
4.1.2. про підтвердження Користувачем отримання ним інформації про власника персональних даних, свої права як суб’єкта персональних даних, склад зібраних персональних даних, мету обробки;
4.1.3. про надання Власнику/Адміністрації Сайту згоди на обробку персональних даних для визначених в цьому Положенні цілей.

5. ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних є підставою для їх обробки

5.2. Необхідність захисту законних інтересів Власника/Адміністрації Сайту або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод Користувача у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси (п.6 ч.1 ст.11 Закону України «Про захист персональних даних»).

6. ЦІЛІ ОБРОБКИ/ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
6.1. Персональні дані використовуються з метою забезпечення надання сервісів Сайту, обміну інформацією / новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно до Законів України, в тому числі, але не виключно «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».

7. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1. Персональні дані зберігаються протягом терміну не більше, ніж це необхідно з метою їх обробки.

7.2. Після того, як суб’єкт персональних даних перестає бути Користувачем Сайту шляхом видалення облікового запису на Сайті, його персональні дані, автоматично видаляються.

8. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE
8.1. Cookie – це текстовий файл або файли, які містять невеликий обсяг інформації, які відправляються веб-браузером і зберігаються на пристрої користувача (наприклад, комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт).

8.2. Файли cookie можуть бути постійними (зберігаються в комп’ютері до моменту видалення їх користувачем), або тимчасовими/сесійними (зберігаються тільки до закриття браузера).
8.3. Звертаємо увагу на наступне:
8.3.1. дані файлів cookie оновлюються при повторному відвідуванні користувачем Сайту;

8.3.2. у більшості випадків, веб-браузер допускає автоматичне збереження файлів cookie на пристрої Користувача;

8.3.3. відключення cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

8.4. Власник /Адміністрація Сайту піклується про своїх користувачів і намагається зробити користування Сайтом максимально комфортним, і для цього Власнику/Адміністрації Сайту необхідно, за допомогою файлів cookie, проаналізувати поведінку, уподобання та інтереси Користувача. Аналіз за допомогою файлів cookie допоможе Власнику/Адміністрації Сайту поліпшити взаємодію Користувача з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сайту.

8.5. Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців, агентств та партнерів по суміжному бізнесу для того, щоб вони надавали якісну таргетовану рекламу.

8.6. Ми використовуємо файли cookie:
8.6.1. Щоб керувати вашими уподобаннями та покращити певні функції нашого Сайту. Може передбачатись збір інформації про дату та час вашого візиту, історію веб-перегляду та мовні налаштування.

8.6.2. Щоб підтримувати заходи безпеки.

8.6.3. Аналізувати доступ до нашого Сайту, його використання та продуктивність. Ми використовуємо цю інформацію, щоб підтримувати, керувати та постійно вдосконалювати наші послуги.

8.7. Ми використовуємо Google Analytics, сервіс веб-аналітики від Google Inc. (Google), який застосовує файли cookie, що допомагають аналізувати користування веб-сайтом та покращувати вашу роботу з системами.З цією метою на сайті також використовується так званий User ID, ідентифікатор користувача. Ідентифікатор користувача має функцію вашого псевдоніма в Google Analytics. Google зв'язує ваші дії в мережі з ID користувача, що відображається в профілі. Google Analytics на анонімній основі відстежує вашу активність на різних пристроях (планшет, ПК, смартфон тощо).

8.8. Отримана за допомогою cookie інформація про використання веб-сайту (включаючи вашу IP-адресу) передається і зберігається Google на серверах у Сполучених Штатах. Google застосовуватиме цю інформацію для аналізу вашого користування веб-сайтом, формування звітів для нас про активність на сайті та надання інших послуг щодо використання сайту та Інтернету. Google може також передавати цю інформацію третім особам, якщо цього вимагає закон, або якщо треті особи обробляють інформацію від імені Google. Google не асоціюватиме вашу IP-адресу з будь-якими іншими даними, збереженими Google.

8.9. Google отримує тільки ID користувача, а не інформацію, що міститься у вищезгаданому профілі, чи інші ваші персональні дані. Ми маємо доступ до стислого варіанту створеного профілю. Ми не додаємо до зв'язаного з ID користувача профілю будь-яких інших ваших даних, які піддаються персональній ідентифікації.

8.10. Ви можете також відмовитися від застосування cookie за допомогою відповідних налаштувань вашого браузера, але майте на увазі, що тоді ви не зможете використовувати функціональні можливості цього сайту повною мірою. Користуючись цим сайтом, ви даєте згоду на обробку Google даних про вас в порядку та для цілей, які викладені вище. 8.11. Детальнішу інформацію про cookie можна знайти на http://www.aboutcookies.org

9. ВЗАЄМОДІЯ КОМПАНІЇ З ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
9.1. Власник/Адміністрація Сайту не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних, або у інших випадках, викладених у цій Політиці. Власнику/Адміністрації Сайту розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним частиною, у тому числі, особистих немайнових прав фізичної особи, і тому виконує всі можливі заходи для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Власнику/Адміністрації Сайту.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ АКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ НА САЙТІ
10.1. Відомості про поведінку на сайті користувачів, які проходять через мережу, або електронну пошту Користувача захищені відповідно до законодавства. Тобто, Власнику/Адміністрації Сайту жодним чином чи способом не порушує таємницю «активності» при використанні останнім сервісів Сайту.

11. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
11.1. Власник/Адміністрація Сайту використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення.

11.2. Власник/Адміністрація забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних та організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження. Однак, незважаючи на всі зусилля, Власник/Адміністрація Сайту не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Власника/Адміністрації Сайту.

12. УМОВИ ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
12.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди Користувача, наданого власником персональних даних на обробку таких даних, або відповідно до вимог закону.

12.2. Доступ Користувача до даних про себе здійснюється безкоштовно.

13. ПРАВА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
13.1. Суб’єкт персональних даних має права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

13.1.1. знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мети їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

13.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

13.1.3. на доступ до своїх персональних даних;

13.1.4. отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

13.1.5. пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

13.1.6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані оброблюються незаконно чи є недостовірними;

13.1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

13.1.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

13.1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

13.1.10. вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

13.1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

13.1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13.1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

13.2. Для оновлення, одержання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та відкликання згоди на обробку персональних даних, яке Вами надано Власником/Адміністрацією Сайту відповідно до цієї Політики, або у разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються Власником/Адміністрацією Сайту, будь ласка, звертайтеся до Власника/Адміністрації Сайту за електронною поштою на info@uacouncil.org.

14. ЗАХИСТ ДАНИХ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕМЕНТІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
14.1. У наш Сайт можуть бути інтегровані елементи різних соціальних мереж, наприклад, Facebook, Youtube.

14.2. Якщо користувач звертається до одного з наших веб-сайтів, в які інтегровані елементи соціальних мереж, то такий елемент забезпечує відображення вмісту з сервера відповідної соціальної мережі.

14.3. Якщо користувач переходить за посиланням, що веде до елементів соціальних мереж, в новому вікні браузера відкривається підсайт з такими елементами, що надає свій вміст особи, відповідальної за обробку даних. Звертаємо вашу увагу на те, що ми не управляємо веб-сайтами, на які посилаються елементи соціальних мереж. Тому заява про захист даних не поширюється на такі веб-сайти. Крім того, за вищезгаданим причин ми не несемо відповідальності за захист персональних даних при зверненні до таких сторінок.

14.4. Додаткова інформація про правила захисту даних інтегрованих елементів соціальних мереж доступна на наведених нижче веб-сторінках.

14.4.1. Facebook: https://ru-ru.facebook.com/policy.php

14.4.2. Youtube: https://www.google.ru/intl/ru/policies/privacy/

15. ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ
15.1. В цю Політику періодично і без попереднього повідомлення користувача про це можуть вноситися зміни і доповнення, в тому числі, при зміні вимог законодавства.

15.2. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.

15.3. Будь-ласка, своєчасно повідомляйте нас, якщо ваша персональна інформація, яка знаходиться у нас, потребує оновлення чи виправлень.

З повагою,
Адміністрація Сайту